Skip to main content

Gedragscode zwembranche

De zwembranche, bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen, streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door het Centrum Veilige Sport Nederland.

Omgangsregels in zwembaden

De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen.

De Gedragscode zwembranche is het resultaat van de inspanningen van een samenwerkingsverband bestaande uit zwemonderwijzers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties RECRON en VSG, sportbond KNZB, particuliere zwemscholen en Abvakabo FNV als vertegenwoordiger van de werknemers in de zwembranche.

Zwembad de Trits onderschrijft dit protocol en heeft zich geconformeerd aan de gedragsregels.

Meer informatie over de gedragscode zwembranche vind je via de volgende links:

www.nrz-nl.nl
www.zwembranche.nl